Betingelser

Betalingsbetingelser

1. Ved udlejning af bil fra driveon.net har du mulighed for at betale med betalingskort på nettet. Ved betaling med dankort eller kreditkort over nettet får driveon.net retten til at trække lejeprisen samt et depositum på 1.500 kr. ved udlejning af bil.

2. Der vil kun blive gjort brug af muligheden for at trække depositumsummen, hvis det ved afleveringen skønnes nødvendigt grundet skader, ekstra kørte kilometer eller andre af kontrakten omfattede forhold.

3. Ved betaling på udlejningsstationen trækkes et fast depositum. Depositumstørrelsen varierer, alt efter hvor længe du ønsker at leje bil og om du vælger at betale kontant eller med Dankort eller kreditkort.

4. Ved betaling med Dankort er depositummet kr. 2000,- plus lejeprisen.

5. Ved betaling med Visa Elektron og Mastercard Debit er depositummet kr. 3000,- plus lejeprisen.

6. Ved kontant betaling er depositummet kr. 3000,- plus lejeprisen.

7. Ved betaling med kreditkort laves en autorisation på kr. 2000,- plus lejeprisen og ved aflevering af bilen hæves slutbeløbet på lejen.


Udlejningsbetingelser

Vi låner gerne vores biler ud mod betaling.
I korte træk er reglerne for billeje følgende:


1. Lejeren skal være fyldt 21 år og have haft kørekort i et år.

2. Udlejningsbilen afleveres i samme stand og på samme sted som den blev udleveret.

3. Kun lejeren og registrerede medlejere må køre udlejningsbilen.

4. Skader eller lovovertrædelser på udlejningsbilen betales af lejer.

5. Der må ikke tages dyr med når du lejer bil, med mindre andet er aftalt med driveon.net.


Udlejningsbetingelser - Og den lange version

Lejeren/co-driver accepterer følgende

1. Lejeren forpligter sig til at aflevere bilen tillige med alt tilbehør (dæk, værktøj og udstyr i øvrigt) til det udlejningskontor i den by, hvor bilen blev lejet, eller på det på side 1 nævnte sted. Afleveres bilen udenfor udlejningskontorets åbningstid, anses aflevering for sket ved udlejningskontorets førstkommende åbningstidspunkt. Afleveringen skal ske til det på side 1 nævnte tidspunkt. Kontrakten omfatter kun omstående tidsrum og kan kun forlænges ved skriftlig bekræftelse af DRIVEON.NET. Afleveres bilen ikke til det aftalte tidspunkt, vil lejer være erstatningsansvarlig for skader og tab, som opstår i perioden indtil bilen afleveres. Undladelse af aflevering af køretøjet til aftalt tid, eller manglende betaling, falder ind under Straffelovens § 293